Τιμή

0.22 € 0.68 €
spinner

Καλώδιο συναγερμού τετραπολικό (4Χ0,22)

0.22 €

Καλώδιο συναγερμού εξαπολικό (6Χ0,22)

0.34 €

Καλώδιο συναγερμού οχταπολικό (8Χ0,22)

0.48 €

Καλώδιο συναγερμού δωδεκαπολικό (12Χ0,22)

0.68 €